„Vysoká škola ekonomická v Prahe udržiava a rozvíja dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou IS4U, ktorá je tímom, ktorého hlavnými prednosťami sú otvorenosť, spoľahlivosť a profesionalita. Toto partnerstvo zaručuje, že študijný informačný systém pomáha napĺňať základný cieľ vedenia školy, ktorým je „VŠE v Prahe ako moderná efektívne riadená univerzita, otvorená novým trendom“.“