„UUIS je ojedinelý a komplexný systém, ktorý pre nás znamená veľké zjednodušenie celej agendy a najmä administratívnych činností. Rovnako je nutné vyzdvihnúť bezproblémovú a ústretovú komunikáciu s poskytovateľom riešení.“