„So zavedením Univerzitného informačného systému sa nám podarilo integrovať niekoľko systémov do jediného a používateľom tak spríjemniť život. S dodávateľom i ostatnými používateľmi sa snažíme spolupracovať a nájsť ďalšie rozšírenia, ktorých realizáciou zvýšime používateľský komfort a systém udržíme stále aktuálny.“