„Prahos aukštoji ekonomikos mokykla palaiko ir vysto ilgalaikius partnerystės santykius su bendrove „IS4U“, kuri yra komanda, kurios svarbiausi prioritetai yra atvirumas, patikimumas ir profesionalumas. Ši partnerystė garantuoja tai, kad studijų informacinė sistema padeda įgyvendinti pagrindinį aukštosios mokyklos tikslą, būtent užtikrinti, kad „Prahos aukštoji ekonomikos mokykla būtų moderniu, efektyviai valdomu ir naujovėms atviru universitetu“.“

nuorodą suteikė
Ing.  Milan Nidl, MBA

Prahos Aukštoji ekonomikos mokykla

„Remdamasis savo patirtimi su kitomis informacinėmis sistemomis manau, kad tai yra geriausia studijų informacinė sistema Čekijos Respublikoje. Svarbiu faktu yra tai, kad IS4U darbuotojai yra tikri savo srities profesionalai ir bendradarbiavimas su jais, įdiegiant UIS, buvo nepriekaištingas ir aukšto lygio.“

nuorodą suteikė
Mgr.  Pavel Neset, Ph.D.

Prahos Aukštoji prekybos mokykla

„Universitetinė informacinė sistema  visų pirma milžiniška dalimi palengvina man darbą. Prie to prisideda ir intuityvi navigacija. Visų darbotvarkių sujungimas į vieną sistemą leidžia gauti visas relevantiškas informacijas, nebereikia jų ieškoti įvairiose aplikacijose, ir taip pat atsiranda galimybė integruoti gautus duomenis. Dargi sistema sugeba prisitaikyti prie vartotojo, be perstojo vystosi ir sprendžia aktualius poreikius, įskaitant ir įstatymų diktuojamus reikalavimus.“

nuorodą suteikė
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Brno Mendelio universitetas

Bendradarbiavimas su kolektyvo IS4U nariais yra aukšto lygio, laikomasi raštiškų ir žodinių susitarimų. Nesame susidūrę su nenoru spręsti bet kurią mūsų problemą.“

nuorodą suteikė
Ing. Andrea Bujdáková

Slovakijos technikos universitetas Bratislavoje

„Vertiname su mumis bendradarbiaujančių partnerių iš IS4U korektiškumą, kurie yra UIS priežiūros paslaugų tiekėjais. Komunikacija per „helpdesk“ (paslauga, teikianti informaciją ir pagalbą) yra greita ir konstruktyvi, todėl Zvoleno Technikos universiteto UIS laikoma stabilia ir patikima informacine sistema.“

nuorodą suteikė
Ing. Jana Námešná

Zvoleno Technikos universitetas

„Bendrovė IS4U mūsų aukštajai mokyklai tiekia kompleksišką informacinę sistemą AIS. Pasirinkome sprendimą „iki rakto“, visą informacinę sistemą pas mus administruoja tik vienas darbuotojas, visa kita apima techninių paslaugų sutartis, sudaryta su IS4U. Su dabartiniu IS4U darbuotojų kolektyvu turime patirtį nuo 2007 m. ir galime teigti, kad bendradarbiavimu esame labai patenkinti.“

nuorodą suteikė
Mgr. Luděk Švejdar

Škoda Auto Aukštoji mokykla

„Norime įvertinti bendradarbiavimą su bendrove IS4U, įdiegiant UIS Slovakijos žemės ūkio universitete Nitroje. Jauno kolektyvo paslaugumas ir profesionalumas – tai puiki „vyšnia ant torto“ sistemai, kuri mūsų universitete pagerins ir suefektyvins mokymo, mokslinį-tiriamąjį ir eksploatacijos procesą.“

nuorodą suteikė
doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Slovakijos žemės ūkio universitetas Nitroje

„UIS yra kokybiška, patikima ir vartotojui patogi informacinė sistema, gebanti patenkinti beveik visus įmanomus aukštosios mokyklos poreikius. Jos vystymu ir eksploatacija rūpinasi patyrusi komanda, kuri lanksčiai ir greitai reaguoja į bet kokią problemą ir reikalavimus. Pagrindinį dėmesį skiria savo klientų poreikiams ir laikosi labai profesionalaus požiūrio, kurį IT srityje norėčiau sutikti dažniau.“

nuorodą suteikė
Ing. Jan Říha

Prahos Aukštoji ekonomikos mokykla

„Universitetinė informacinė sistema (UIS) mūsų mokyklai padėjo daug kartų suefektyvinti informacijos apie studentus ir dėstytojus naudojimą. Akademinei PEVŠ aplinkai atnešė naują, suprantamą ir vartotojui patogų komunikacijos būdą su universitetu. Įdiegti sistemą per labai trumpą laiką pavyko dėl Brno bendrovės IS4U, s.r.o. darbuotojų kokybiško pasirengimo ir tolesnės paramos.“

nuorodą suteikė
Milan Kollárik

Paneuropinė aukštoji mokykla

„Naudojame du bendrovės IS4U tiekiamos UIS sistemos modulius (apgyvendinimas, dokumentų tvarkymo tarnyba). Vertiname sklandžią integraciją į esamą universiteto infrastruktūrą ir tiekėjo atsižvelgimą į vartotojo poreikius, nepaisant to, kad buvo diegiamas ne visas kompleksas, o tik mažoji jo dalis. Pozityviai mus nustebino greita reakcija į reikalavimus atlikti nestandartinius pakeitimus, diegiant sistemą“

nuorodą suteikė
Mgr. Ján Skalka, PhD.

Nitros Konstantino Filosofo universitetas

„Vertinu paslaugumą, greitą reagavimą ir norą spręsti mūsų problemas bei reikalavimus universitetinei informacinei sistemai. Man svarbiausia yra tai, kad visada sugebame susitarti ir rasti bendrą sprendimą

nuorodą suteikė
Mgr. Mária Urbanová

Slovakijos žemės ūkio universitetas Nitroje

„Informacinę sistemą UIS pasirinkome tikėdamiesi, kad mūsų lavinimo institucijai suteiks kokybišką ir patikimą sistemingą pagalbą vystytis ir augti. Bendrovė IS4U mus įtikino savo proaktyviu ir profesionaliu elgesiu. Ir praėjus keletui mėnesių po UIS paleidimo IS4U specialistai komunikuoja nedelsdami, patikimai ir draugiškai.“

nuorodą suteikė
Mgr. Jana Glaic

NEWTON University

„Apsisprendėme įdiegti UIS atidžiai išanalizavę rinkoje siūlomas universitetines IS Čekijoje ir atsižvelgdami į korektišką, greitą ir patikimą IS4U kolektyvo elgesį su klientais. Manome, kad bandomam laikotarpiui priimtas LMS Elis naudojimas pastiprins mūsų sprendimą įdegti taip pat ir UIS studijų agendą.“

nuorodą suteikė
Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.

B.I.B.S.

„Priėmus Universitetinę informacinę sistemą, mums pavyko integruoti keletą sistemų į vieną visumą, kas žymiai pagerino gyvenimą vartotojams. Bendradarbiaudami su tiekėju ir kitais vartotojais, stengiamės toliau vystyti pagerinimus, kurie didins vartotojo komfortą ir be perstojo sieks, kad sistema atitiktų aktualius poreikius.“

nuorodą suteikė
Ing. Jiří Mach

Čekijos Žemės ūkio universitetas

„Rinkdamiesi naują Informacinę sistemą mūsų aukštajai mokyklai, skyrėme palyginti daug laiko. Norėjome įsitikinti, kad bus patenkintivisi mūsų dabartiniai poreikiai, įskaitant ir galimą tolesnį vystymąsi, o taip pat bus ir papildyti atsižvelgiant į mūsų reikalavimus ateityje. Nepaisant to, kad naudojamės sistema palyginti neseniai, jau dabar matome, kad pasirinkome teisingai. Dideliu privalumu yra pagalba „Helpdesk“ forma ir greitas visų komplikacijų sprendimas.

nuorodą suteikė
Mgr. Lukáš Novák

Aukštoji kūrybinės komunikacijos mokykla

„Buvo nuostabu stebėti, kaip lengvai bendrovė „IS4U“ suvienodino „Universitetinę informacinę sistemą“ dviejose, į vieną susijungusiose aukštosiose mokyklose. Esu patenkintas, kas mūsų universitetas turi profesionalią Informacinę sistemą ir jos dėka įgyvendina savo tikslus.“

nuorodą suteikė
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD.

Pan-European University

Pastumdami atidarykite daugiau atsiliepimų
SU MUMIS INFORMACIJOS JŪROJE NEPASKĘSITE
UIS
KUO SISTEMA YPATINGA?

KUO SISTEMA YPATINGA?

Universitetinė informacinė sistema – tai patikimas būdas skatinti kompleksinį universiteto arba aukštosios mokyklos valdymą. Joje pagrindinis dėmesys skiriamas visus akademinius metus vykstančių studijų ir mokslinių tyrimų procesų skatinimui. Šios sistemos vartotojais yra visi asmenys, kurie palaiko, palaikys arba kada nors palaikė ryšius su savo aukštąja mokykla. Kiekvienam vartotojui yra parengtos priemonės, palengvinančios kasdienį administracinį darbą akademinėje aplinkoje.

Daugiau informacijos apie informacinės sistemos vaidmenį atskiriems vartotojams rasite sistemos interaktyviame modelyje kairėje arba perskaitykite pridėtą brošiūrą.

ABSOLVENTAS

ABSOLVENTAS

Studentai – tai aukštosios mokyklos kraujas, o absolventai – jos siela. Tai jie skleidžia gerą aukštosios mokyklos vardą, grįžta plėsti savo išsilavinimą, o būsimoje darbovietėje siekia bendradarbiavimo su savo Alma Mater pagal savo specialybę mokslinių tyrimų ir vystymo srityje.

Programos, sutelktos absolventų Portale, sudaro sąlygas komunikacijai tarp absolventų, aukštosios mokyklos ir komercinių įmonių. Absolventų integracija į akademinį gyvenimą, jų dalyvavimas universiteto veikloje, galimybė gilinti išsilavinimą kursuose arba darbo galimybių paieška rodo priemonių naudojimo galimybes, kurias parengė informacinių technologijų specialybės absolventai.

Absolventų klubo organizacija arba absolventų įdarbinimo pagal specialybę e-anketinės apklausos – tai dažnai pačių aukštųjų mokyklų reikalaujami įrankiai.

STUDENTAS

STUDENTAS

Kiekvienas studentas turi prieinamą savo studento Portalą, kuriame jis pats organizuoja savo studijas. Per akademinius metus taip gali sekti savo tvarkaraštį, registruotis pagal terminus atskirų egzaminųlaikymui, susipažinti su informacija apie einamuosius ir galutinius atskirų dalykų studijų rezultatus, priduoti seminaro darbus arba užsiregistruoti ir užsirašyti kitus dalykus.

Be veiklos, susijusios su konkrečiu semestru, jis turi prieinamą savo studijų planą, savo studijų finansavimo būklę,baigiamojo darbo temos pasirinkimą, jo pateikimą elektroniniu būdu arba paraišką valstybiniam egzaminui. Studento portalas yra tinkamai papildytas studentiškomis studijų e-mokymo (eLearning) paramos priemonėmis,taigi studijų medžiaga, testai bei dėstytojų uždaviniai yra lengvai prieinami.

STOJANTYSIS

STOJANTYSIS

Aukštoji mokykla be būsimų studentų yra kaip parduotuvė be pirkėjų. Dėl šios priežasties dauguma mokyklų skiria didelį dėmesį studijų programų prezentacijai, įrangai ir visam naujų studentų priėmimo procedūros procesui. Todėl būsimiems studentams siūlome ne tik elektroninį ar klasikinį pareiškimo studijoms aukštojoje mokykloje pateikimą, bet ir visapusiškas informacines paslaugas apie studijų galimybes ir vadovą visiems priėmimo procedūros etapams.

Unikali mūsų sistemos savybė yra parama visų tipų studijoms ir stojamųjų egzaminų variantams. Populiariausias yra pareiškėjo testavimas elektroniniu būdu, rašytinių testų skenavimas, bendradarbiavimas su vidurinių mokyklų pažymių registrais, valstybinių abitūros egzaminų parama arba kelių turų priėmimo procedūra.

Po priėmimo studijuoti siūlome galimybę įvesti į sistemą savo nuotrauką, užsisakyti studento pažymėjimą, užsiregistruoti į kursą arba susitvarkyti apgyvendinimą aukštosios mokyklos bendrabutyje.

DĖSTYTOJAS

DĖSTYTOJAS

Kiekviena moneta turi dvi puses, taigi ir mokymo procese rasime ne tik studentus, bet ir dėstytojus. Dėstytojo užrašai yra kompleksiniu įrankiu, lengvinančiu administraciją aukštojoje mokykloje visų tipų dėstytojams. Nesvarbu, ar Jūsų uždaviniu būtų organizuoti viso dalyko eigą, vesti mokymus, praktinius užsiėmimus ar laboratorinius darbus, egzaminuoti studentus ar kuruoti e-mokymą (eLearning) – visa tai, kas reikalinga, yra vienoje vietoje.

Pagal kelių šimtų dėstytojų patirtį žinome, kad kiekvienas dalykas yra skirtingas ir kiekvienas dėstytojas turi savąjį mokymo stilių. Dėstytojo užrašai geba pilnai prisitaikyti Jūsų poreikiams. Jeigu pageidaujate užregistruoti tik egzaminų terminus ir rašyti studentams pažymius, galite pradėti. Jeigu vėliau norėsite turėti išsamų atliktų vertinimų registrą, tam yra skirti Užrašai. O jeigu Jūs turite tūkstančius studentų, Jums reikia jų egzaminavimą ir vertinimą automatizuoti bei vadovauti asistentų ir kuratorių komandai, Užrašai Jums taip pat padės ir nuolat plėsis.

TYRĖJAS

TYRĖJAS

Mokslas ir moksliniai tyrimai – tai dar viena iš pagrindinių aukštosios mokyklos veiklų. Atskiri mokslininkai-tyrėjai pagal įstatymus ir kitus valstybės teisės aktus, mokyklų ir subsidijų agentūrų taisykles yra įpareigoti atlikti plačias administracines pareigas. Mūsų informacinė sistema palengvins visą administravimą, susijusį su projekto valdymu, mokslinių straipsnių ir kitų mokslinių tyrimų rezultatų skelbimu, profesionalių gyvenimo aprašymų rengimu arba mokslinių tyrimų komandos ar katedros publikuotų straipsnių brošiūros rengimu.

Visus mokslinio darbuotojo tyrėjo parengtus duomenis speciali darbovietė patikrina ir tiesiogiai pateikia valstybei arba atitinkamoms agentūroms. Nepriklausomai nuo to, ar kuriate nacionalinius registrus, ar pateikiate duomenis nacionalinėse duomenų bazėse, ar realizuojate nacionalinių registrų projektą – informacinė sistema yra pritaikyta Jums padėti. Be to moka valdyti Vidinę subsidijų agentūrą, informuoti Jūsų doktorantus apie naujas konferencijas arba subsidijų galimybes. Jūsų tikslas – tyrimai, bet ne ataskaitos. Palikite tai mums.

TARNAUTOJAS

TARNAUTOJAS

Pagrindiniu informacinės sistemos vartotoju visada išliks tarnautojas. Kompiuteris gali padėti atlikti sprendimus ir automatizuoti daug dalykų, tačiau nesugeba spręsti ginčo atvejų, išimčių arba atsakyti į netikslius klausimus.

Informacinė sistema tarnautojams siūlo šimtus patogių, paskirstytų į specialias darbotvarkes programų, kurių pagalba gali valdyti atskirus kitų vartotojų procesus, vykstančius studijų arba mokslinių tyrimų veiklos srityse.

Tarp populiariausių darbotvarkių – pilnai automatizuotas studijų finansavimo modulis, ECTS katalogo sudarymas, stipendijų išmokėjimas, masinis dokumentų spausdinimas arba elektroninis testavimas priėmimo į aukštąją mokyklą procedūroje. Automatinis visų duomenų perdavimas valstybinėms organizacijoms ir kitoms institucijoms yra savaime suprantamu dalyku.

VADYBININKAS

VADYBININKAS

Automatinis visų <strong>duomenų perdavimas valstybinėms</strong> organizacijoms ir kitoms <strong>institucijoms</strong> yra savaime suprantamu dalyku. Kadangi kontrolė ir spendimų priėmimas visada yra lengvesnis, kai žinomi faktai, fakultetų katedrų ir universiteto vadovai turi visa eilę Vadybos programų. Tokiu būdu gauna vienoje vietoje sukauptą aukštosios mokyklos pedagoginę, mokslinių tyrimų ir eksploatavimo proceso informaciją. Esant reikalui, po to gali rasti ir kiekvieno stebimo rodiklio išsamius duomenis.

Informacinė sistema tuo pačiu leidžia įvertinti atskirų darbuotojų pareigų vykdymą, naudojant programą Vertinimas taškais. Kiekvieną pedagoginę, mokslinę-tiriamąją, profesinę ar administracinę veiklą galima vertinti taškais arba apskaičiuoti pagal formulę ir tokiu būdu labai greitai stebėti darbuotojų palyginimą katedroje arba tarp fakulteto katedrų, mokslinių tyrimų komandų pajėgumus, studijų programų garantų arba bet kurios grupės viso universiteto mastu rezultatus.

IEŠKOTE KITŲ FUNKCIJŲ?

IEŠKOTE KITŲ FUNKCIJŲ?

Šiame tinklalapyje arba mūsų brošiūroje neradote Jūsų poreikių sprendimo? Intensyviu dešimčių žmonių darbu informacinė sistema yra nuolat tobulinama ir šiuo metu jau egzistuoja daugiau nei du tūkstančiai programų, kurios sprendžia daugumą kasdienių aukštųjų mokyklų poreikių. Taip pat tvarkome ir kitas sritis, tokias kaip IT infrastruktūros administravimas, redakcijos sistema, dokumentų tvarkymo paslaugos, pašto paslaugos arba studentų apgyvendinimas. Apjungiame informacines sistemas, supaprastiname administravimą ir ieškome universitetuose vykstančių procesų automatizavimo kelių.

Įdiegdami visą sistemą, visada ieškome kelio, kaip prisitaikyti prie mūsų kliento unikalių procesų, sistemą pritaikome individualiems atskirų aukštųjų mokyklų poreikiams. Kai kuriems klientams rengiame pagal užsakymą programas, portalus arba naujus informacinės sistemos modulius. Tikrai rasime bendrą kelią ir Jūsų individualiems poreikiams.

Patyrusi konsultantų komanda – Jūsų paslaugoms.

SAUGUS JŪSŲ DUOMENŲ UOSTAS

PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ IR JŪS

PAGEIDAUJATE DAUGIAU INFORMACIJOS?

ATRASKITE MUS IR JŪS