„Vysoká škola ekonomická v Praze udržuje a rozvíjí dlouhodobé partnerství se společností IS4U, která je týmem, jehož hlavními přednostmi jsou otevřenost, spolehlivost a profesionalita. Toto partnerství zaručuje, že studijní informační systém pomáhá naplnit základní cíl vedení školy, kterým je „VŠE v Praze jako moderní efektivně řízená univerzita, otevřená novým trendům“.“

referenci poskytl
Ing.  Milan Nidl, MBA

Vysoká škola ekonomická
v Praze

„Domnívám se, že se jedná o bezesporu nejlepší studijní informační systém v České republice, podle mých zkušeností s jinými informačními systémy. Důležitou skutečností je také fakt, že pracovníci IS4U jsou skutečnými profesionály ve svém oboru a spolupráce s nimi při implementaci UIS byla bezchybná a na vysoké úrovni.“

referenci poskytl
Mgr.  Pavel Neset, Ph.D.

Vysoká škola obchodní
v Praze

„UIS pro mě znamená především obrovské usnadnění práce, k němuž přispívá i intuitivní navigace. Propojení veškerých agend v jednom systému umožňuje získávání všech relevantních informací bez nutnosti přecházet mezi různými aplikacemi a hledat možnosti integrace získávaných dat. Navíc je to systém, který se přizpůsobuje uživateli, neustále se vyvíjí a řeší aktuální potřeby včetně legislativních požadavků.“

referenci poskytl
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Mendelova univerzita
v Brně

Spolupráca s členmi tímu IS4U je na vysokej úrovni, je samozrejmé dodržiavanie písomných, ale aj ústnych dohôd. Nikdy sme sa nestretli s neochotou vyriešiť akýkoľvek náš problém.

referenci poskytla
Ing. Andrea Bujdáková

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

„Oceňujem korektnosť partnerov s IS4U, ktorí s nami spolupracujú ako dodávatelia servisu UIS. Komunikácia cez helpdesk je rýchla a konštruktívna, vďaka čomu je UIS na Technickej univerzite vo Zvolene považovaný za stabilný a spoľahlivý informačný systém.“

referenci poskytla
Ing. Jana Námešná

Technická univerzita
vo Zvolene

„Společnost IS4U zajišťuje pro naši vysokou školu kompletní dodávku informačního systému AIS. Zvolili jsme řešení „na klíč“, kdy veškerou agendu týkající se informačního systému na naší straně pokrývá pouze jeden zaměstnanec, vše ostatní je vyčleněno servisní smlouvou do kompetence IS4U. S týmem současných pracovníků IS4U máme zkušenosti od roku 2007 a lze konstatovat, že spolupráce vždy probíhala k naší plné spokojenosti.

referenci poskytl
Mgr. Luděk Švejdar

Škoda Auto Vysoká škola

„Chceme oceniť spoluprácu so spoločnosťou IS4U pri implementácii UIS na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Ústretový prístup a odbornosť mladého kolektívu je milou „čerešničkou na torte“ k systému, ktorý zlepší a zefektívni vzdelávací, vedecko-výskumný či prevádzkový proces na našej univerzite.“

referenci poskytla
doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

„UIS je kvalitní, spolehlivý a uživatelsky přívětivý informační systém schopný pokrýt téměř všechny představitelné potřeby vysoké školy. Jeho vývoj a provoz zajišťuje zkušený tým, který pružně a ochotně reaguje na jakékoliv problémy i požadavky. Orientuje se především na potřeby svých zákazníků a dodržuje velmi profesionální přístup, se kterým bych se v IT branži rád setkával častěji.“

referenci poskytl
Ing. Jan Říha

Vysoká škola ekonomická
v Praze

„Univerzitný informačný systém (UIS) pomohol našej škole mnohonásobne zefektívniť narábanie s informáciami o študentoch aj vyučujúcich. Pre akademickú obec PEVŠ priniesol nový, prehľadný a užívateľsky nenáročný spôsob komunikácie s univerzitou. Systém sa podarilo implementovať vo veľmi krátkom čase aj vďaka kvalitnej príprave a následnej podpore zo strany pracovníkov spoločnosti IS4U, s.r.o. v Brne.“

referenci poskytl
Milan Kollárik

Panevropská vysoká škola

„Od spoločnosti IS4U používame dva moduly zo systému UIS (ubytovanie, spisová služba). Oceňujeme bezproblémovú integráciu do existujúcej infraštruktúry univerzity a ústretovosť dodávateľa napriek tomu, že nešlo o implementáciu celého komplexu, ale len jeho minoritnej časti. Pozitívne nás prekvapila i rýchlosť odozvy pri požiadavkách na neštandardné úpravy implementácie.“

referenci poskytl
Mgr. Ján Skalka, PhD.

Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre

„IS4U tvorí tím mladých ľudí, u ktorých oceňujem ústretovosť, rýchlu reakciuochotu pri riešení našich problémov a požiadaviek v UIS. Pre mňa je podstatné, že sa vždy dokážeme dohodnúť a nájsť spoločné riešenie.“

referenci poskytla
Mgr. Mária Urbanová

Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

„Informační systém UIS jsme si vybrali, protože věříme, že nám poskytne potřebnou kvalitní a spolehlivou systémovou podporu pro to, abychom se mohli jako vzdělávací instituce dál rozvíjet a růst. Společnost IS4U nás přesvědčila zejména svým proaktivním a profesionálním přístupem. Promptní, spolehlivou a vstřícnou komunikaci ze strany specialistů IS4U v rámci uživatelské podpory systému mohu potvrdit i po několika měsících ostrého provozu UIS.“

referenci poskytla
Mgr. Jana Glaic

Vysoká škola NEWTON

„Pro UIS jsme se rozhodli na základě pečlivé analýzy dostupných univerzitních IS v ČR a díky korektnímu, vstřícnému, rychlémuspolehlivému jednání klíčových pracovníků týmu IS4U. Předpokládáme, že zkušební provoz LMS Elis posílí naše předsevzetí implementovat i studijní agendu UIS.“

referenci poskytla
Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.

B.I.B.S.

„S nasazením Univerzitního informačního systému se nám povedlo integrovat několik systémů do jediného a uživatelům tak zpříjemnit život. S dodavatelem i ostatními uživateli se snažíme spolupracovat a najít další rozšíření, jejichž realizací zvýšíme uživatelský komfort a systém udržíme stále aktuální.“

referenci poskytl
Ing. Jiří Mach

Česká zemědělská univerzita

„Výběru nového IS pro školu jsme věnovali poměrně dost času, abychom se ujistili, že bude splňovat všechny současné potřeby, včetně dalšího možného rozvoje a doplnění s ohledem na naše požadavky v budoucnu. I když jsme uživatelsky zatím na začátku, již nyní se ukazuje, že volba byla správná. Velkým kladem je podpora formou Helpdesku a rychlé řešení všech komplikací.“

referenci poskytl
Mgr. Lukáš Novák

Vysoká škola kreativní komunikace

„Je úžasné sledovat lehkost, s jakou společnost IS4U dokázala sjednocení Univerzitního informačního systému na dvou školách, které se spojily v jednu. Jsem rád, že naše univerzita může mít profi informační systém, a díky němu dosahovat svých cílů.“

referenci poskytl
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD.

Panevropská univerzita

Zobrazte si posunutím další ohlasy
S NÁMI SE V MOŘI INFORMACÍ NEZTRATÍTE
UIS
V ČEM JE VÝJIMEČNÝ?

V ČEM JE VÝJIMEČNÝ?

Univerzitní informační systém představuje spolehlivý způsob podpory komplexního řízení univerzity nebo vysoké školy. Soustředí se na podporu studijních a vědecko-výzkumných procesů probíhajících po celý akademický rok. Uživatelem tohoto řešení je každá osoba, která má, bude mít nebo někdy měla vztah k vlastní vysoké škole. A pro každého uživatele jsou připraveny nástroje pro usnadnění každodenní administrativní práce v akademickém prostředí.

Přečtěte si více o roli informačního systému pro jednotlivé uživatele v interaktivním modelu systému vlevo nebo si prostudujte přiloženou brožuru.

ABSOLVENT

ABSOLVENT

Tak jako studenti jsou krví vysoké školy, absolventi jsou její duší. Jsou to oni, kteří šíří dobré jméno vysoké školy, vracejí se pro rozšíření svého vzdělání a v budoucím zaměstnání vyhledávají spolupráci se svou Alma Mater na výzkumných a vývojových úkolech ve svém oboru.

Aplikace soustředěné v Portálu absolventů umožňují komunikaci mezi absolventy, vysokou školou a komerční praxí. Zpětné zapojení absolventů do akademického života, jejich účast na aktivitách univerzity, možnosti kurzového vzdělávání nebo vyhledávání pracovních příležitostí jsou ukázky možností využití nástrojů připravených absolventy oboru informačních technologií.

Organizace Klubu absolventů nebo dotazníkové e-průzkumy uplatnění absolventů v jejich oborech jsou pak nástroje často poptávané samotnými vysokými školami.

STUDENT

STUDENT

Každý student má k dispozici vlastní Portál studenta, v rámci kterého si sám organizuje své studium. V průběhu akademického roku tak může sledovat svůj rozvrh, přihlašovat se na termíny jednotlivých zkoušek, informovat se o průběžných i závěrečných výsledcích studia jednotlivých předmětů, odevzdávat seminární práce nebo registrovat si a zapisovat další předměty.

Mimo aktivit spojených s konkrétním semestrem má pak k dispozici svůj studijní plán, stav financování svého studia, výběr tématu závěrečné práce, její elektronické odevzdání nebo přihlášku ke státní zkoušce. Portál studenta je vhodně doplněn o studentské nástroje eLearningové podpory studia, takže studijní materiály, testy a úkoly vyučujících jsou snadno dostupné.

UCHAZEČ

UCHAZEČ

Vysoká škola bez uchazečů je jako obchod bez zákazníků. Z tohoto důvodu klade většina škol velký důraz na prezentaci svých studijních programů, zázemí a celý proces přijímacího řízení. Pro uchazeče proto nabízíme nejen podání elektronické či klasické přihlášky na VŠ, ale ucelený servis informací o možnostech studia a průvodce všemi etapami přijímacího řízení.

Unikátní vlastností našeho systému je podpora všech typů studia i variant přijímací zkoušky. Mezi nejoblíbenější patří elektronické testování uchazečů, skenování papírových testů, spolupráce s registry známek středních škol, podpora státních maturit nebo vícekolové přijímací řízení.

Po přijetí ke studiu nabízíme možnost vložit do systému vlastní fotografii, objednat si studentský průkaz, zapsat se ke studiu nebo vyřídit si ubytování na vysokoškolských kolejích.

UČITEL

UČITEL

Tak jako každá mince má dvě strany, tak i ve výuce nalezneme mimo studentů také učitele. Záznamník učitele je komplexní nástroj usnadňující administrativu všem typům učitelů na vysoké škole. Ať již je Vaším úkolem organizace chodu celého předmětu, výuka, vedení cvičení či laboratoře, zkoušení studentů nebo tutorování eLearningové výuky, vše potřebné naleznete na jednom místě.

Ze zkušeností stovek učitelů víme, že každý učitel má svůj styl výuky. Záznamník učitele se umí plně přizpůsobit Vašim potřebám. Pokud plánujete pouze vypisovat termíny zkoušek a zadávat studentům známky, můžete začít. Pokud budete později chtít podrobnou evidenci průběžného hodnocení, Záznamník je na to připraven. A pokud máte tisíce studentů, potřebujete automatizovat jejich zkoušení i hodnocenířídit tým svých cvičících a tutorů, Záznamník stále roste s Vámi.

VÝZKUMNÍK

VÝZKUMNÍK

Věda a výzkum je další hlavní činností vysoké školy. Na jednotlivé výzkumníky však zákony a pravidla státu, školy a grantových agentur kladou rozsáhlé administrativní povinnosti. Náš informační systém usnadní veškerou administrativu spojenou s řízením projektů, vykazováním publikačních a jiných vědecko-výzkumných výsledků, tvorbou odborných životopisů nebo sestavením brožury publikační činnosti výzkumného týmu či katedry.

Veškeré údaje připravené výzkumným pracovníkem pak odborná pracoviště zkontrolují a přímo vykazují státu či příslušným agenturám. Ať již tvoříte RIV, vykazujete CREPČ nebo realizujete záměr v CEZ, informační systém Vám pomůže. A mimo to umí řídit Interní grantovou agenturu, informovat Vaše doktorandy o nových konferencích či grantových příležitostech. Vaším cílem je bádání, nikoliv vykazování. To přenechejte nám.

REFERENT

REFERENT

Nejčastějším uživatelem informačního systému vždy zůstane odborný referent. Počítače mohou pomoci s rozhodováním a automatizovat mnoho věcí, avšak rozhodnout sporné případy, vyřešit výjimky nebo odpovědět na nepřesné otázky nezvládnou.

Informační systém nabízí odborným referentům stovky přehledných aplikací rozdělených do dílčích agend, jejichž prostřednictvím mohou řídit jednotlivé procesy probíhající ve studijní nebo vědecko-výzkumné činnosti ostatních uživatelů.

Mezi nejoblíbenější agendy patří plně automatizovaný modul financování studia, tvorba ECTS katalogu, výplata stipendií, hromadný tisk výstupních dokumentů nebo elektronické testování v přijímacím řízení. Automatické předávání všech údajů státním organizacím i ostatním institucím je pak samozřejmostí.

MANAŽER

MANAŽER

Rozhodování manažerů mohou být jen tak dobrá, jak kvalitní mají vstupní informace. Protože kontrola a rozhodování jsou vždy snazší při znalosti faktů, mají nyní vedoucí pracovníci kateder, fakult a univerzity k dispozici řadu aplikací Manažerské nadstavby. Na jednom místě tak získávají agregované informace z pedagogického, vědecko-výzkumného i provozního procesu vysoké školy. V případě potřeby pak mohou zjistit i detailní údaje ke každému sledovanému ukazateli.

Informační systém umožňuje rovněž vyhodnotit plnění povinností jednotlivých zaměstnanců prostřednictvím aplikace Bodové evaluace. Každou pedagogickou, vědecko-výzkumnou, odbornou či administrativní činnost je možné ohodnotit pomocí bodů či výpočetního vzorce a velmi rychle tak sledovat srovnání zaměstnanců na katedře, či kateder na fakultě, výkonnostvýzkumných týmů, výstupy garantů studijních programů nebo jakékoli skupiny v rámci celé univerzity.

HLEDÁTE DALŠÍ FUNKCE?

HLEDÁTE DALŠÍ FUNKCE?

Nenašli jste řešení Vaší potřeby na této webové stránce nebo v naší brožuře? Informační systém se stále rozvíjí intenzivní prací desítek osob a již dnes existuje více než dva tisíce aplikací pro řešení mnoha každodenních potřeb vysokých škol. Řešíme také další provozní oblasti, jako je správa IT infrastruktury, redakční systém, spisovou službu, poštovní služby nebo ubytování studentů. Spojujeme informační systémy, zjednodušujeme administrativu a hledáme cesty automatizace procesů na univerzitách.

Při implementaci celého řešení vždy hledáme cestu přizpůsobení se unikátním procesům našeho zákazníka a upravujeme systém pro individuální potřeby jednotlivých vysokých škol. Pro některé zákazníky také vyvíjíme na míru aplikace, portály nebo celé nové moduly informačního systému. Určitě nalezneme společnou cestu i pro Vaše individuální potřeby.

Zkušený tým konzultantů je Vám k dispozici.

BEZPEČNÝ PŘÍSTAV PRO VAŠE DATA

PŘIDEJTE SE K NÁM I VY

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

OBJEVTE NÁS I VY